Mon to Sat at 09:00am to 03:00pm
c/o Sikar Hospital, Opp. District Court , Near by Kalyan Circle, Sikar-332001
01572-256222, 270565
Placement
S.No.Student NameCourseFirmImagePlacement Year
1 Maya Kour Narayana Hospital, Jaipur 2010-11
2 Kavita Nitharwal Geetanjali Hospital Udaipur 2010-11
3 Dinesh Kumar  Geetanjali Hospital Udaipur 2010-11
4 Abhishek AIIMS HOSPITAL DELHI 2010-11
5 Sarla Moond S.K Hospital Sikar 2010-11
6 Anita Poonia Balaji Nursing College,Sujangarh 2009-10
7 Kamal Saini AIIMS, DELHI 2009-10
8 Vikash Jat Lady Hardinge Medical College 2009-10
9 Vinod Kanwar P.H.C.Jharia Churu 2009-10
10 Indraj Singh Ghosliya Barala Hospital, Chomu Jaipur 2009-10
11 Rajesh Kumar Yadav S.B.Mital Hospital, Sikar 2009-10
12 Raju Dhayal Sampati Ent Hospital,Sikar 2009-10
13 Subhash Chand Mahatma Gandhi Nursing College,Sikar 2009-10